Danzhou Super-GM Tournament

Time control:
90min + 30sec
Begin date:
24-Jun-2019
End date:
04-Jul-2019
Location:
Danzhou Shi, China
Address:
Danzhou Shi, Hainan, China